Lid of donateur worden


U kunt ook meedoen!!!!

Meedoen met zang:

Kom ook zingen bij het Voorburgs Opera Koor

Hoort u 's morgens om 5 uur wel eens vogels zingen, of 's avonds om 17.30 uur de koolmeesjes tjilpen?
Kent u het lied van de leeuwerik of van de koekoek en de nachtegaal?

Denkt u nu niet: zingen is veel te moeilijk voor mij. Veel mensen kunnen beter zingen dan zij zelf denken. Laat uw stem eens testen door onze dirigent. Het belangrijkste is dat u met uw stem de noten die u op de piano hoort op dezelfde hoogte kunt meezingen. De dirigent hoort dan wel in welk register (bas, tenor, alt of sopraan) uw stem dan het beste klinkt. Ziet u op tegen het idee dat veel opera's in het Italiaans moeten worden gezongen? Bedenk dan dat het voor u veel gemakkelijker is de Italiaanse uitspraakregels te leren (minder dan 20 regels) dan dat het voor een niet-Nederlander is om Nederlands te leren spreken.

Twijfelt u aan de soort muziek? Opera was vroeger min of meer een ordinaire volkskunst. Dit betekent dat in de opera veel aspecten van het gewone leven in een muzikale vorm is gegoten. En natuurlijk ook veel geromantiseerde situaties aan koningshoven e.d., omdat de gewone man dat graag zag. Dit betekent dat de opera goed is voor allerlei soorten muziek en liederen voor verschillende stemmingen en situaties. Iemand die houdt van oratorium muziek die zal veel koorwerken tegenkomen gebaseerd op de kerkmuziek, er zijn tenslotte veel kerkscènes in diverse opera's. Daarnaast kennen opera's veel vrolijke momenten, zeker de zogenaamde komische opera's, hetgeen koorwerken met vrolijke, drink, en feestelijke liederen oplevert. Voor ieders smaak is er wel een opera koor te vinden.

Het Voorburgs Opera Koor zingt niet alleen liederen uit diverse opera's, maar ook uit operette's en musicals. We zingen niet zo mooi als de eerder genoemde vogels, wel met net zoveel plezier.

Op de website van het Musescore project is een deel van de muziek die wij presenteren beschikbaar.

Wij zijn met ongeveer 65 vrouwen en mannen die elke maandagavond om 19.45 uur in de Voorhof zingen, tot 22.15 uur, onder de inspirerende leiding van onze dirigent Peter Janka.
We bestaan als Voorburgs Opera Koor meer dan 60 jaar, en onze leeftijden zijn van jong tot oud. Nieuwe leden van 18 tot (>) 70 jaar zijn welkom.

Genieten tijdens het samen zingen, dat ziet u als u bij ons een keertje komt luisteren. Kom langs, we zingen in de Voorhof, ons adres is Herenstraat 77a, naast de Oude Kerk.

U kunt voor informatie bellen naar Ryanne de Ruijter, tel: 06-24124689.
U kunt ook gewoon meezingen, wij zien u graag komen, de koffie staat klaar.

Tot ziens!

De contributie bedraagt 55 Euro per kwartaal, echtparen betalen 95 Euro.
Elke eerste maandag van de maand is er na afloop van de repetitie een gezellig samenzijn met een hapje en drankje.

Regelmatig worden de leden van een bepaalde stemgroep om 19:15 verwacht voor extra stemvorming vooafgaand aan de repetitie. Deze stemvorming wordt vakkundig gegeven door onze dirigent.

Meedoen met een financiële bijdrage:
Wij zijn op zoek naar mensen die het zingen in koorverband een warm hart toedragen en bereid zijn daar een steentje aan bij te dragen. Wij hebben die steun hard nodig om projecten, zoals het gratis kerstconcert en optredens in bejaarden-en verzorgingstehuizen te kunnen realiseren. Voor een betrekkelijk klein bedrag van 20,00 Euro per jaar kunt u het V.O.K. ondersteunen. Bovendien levert het u een gratis kaart voor het jaarconcert op.

U kunt contact opnemen met:
Ryanne de Ruyter (contactpersoon promotie en publiciteit) via voorburgsoperakoor@gmail.com
of:
Ron van Haastrecht (secretaris), tel. 079 341 29 29.