Repetities


Het Voorburgs Operakoor repeteert elke maandagavond van 19.45-22.15 uur in de Voorhof naast de Oude Kerk, Herenstraat, Voorburg*. Tussendoor is er een koffie/thee pauze.

Elke eerste maandag van de maand is er na afloop van de repetitie een gezellig samenzijn met een hapje en drankje.

Wij nodigen u/je van harte uit om mee te doen? Kom vrijblijvend een keertje kijken of een aantal keren meedoen.

Kunt u onverwachts een repetitie niet bijwonen, dan wordt u verzocht dit via e-mail te melden aan Tiny Becht.

Voor meer informatie of vragen, mail naar voorburgsoperakoor@gmail.com.


* Zie de website van de Oude Kerk voor een plattegrond en/of routebeschrijving.


Activiteitenkalender 2023:

Datum:Locatie:Activiteit:
9 januari De Voorhof Nieuwjaarsreceptie en "open podium".
6 februari De Voorhof Repetitie met bezoek van Lions Club Prinses Marianne.
20 februari De Voorhof Repetitie met Jeroen Bosman als plaatsvervangend dirigent.
6 maart De Voorhof Geen repetitie, wel Algemene Leden Vergadering.
10 april De Voorhof 2e Paasdag geen repetitie
22 april De Voorhof Zaterdag, 15:00 - 17:00 uur, receptie ter gelegenheid van 65-jarig jubileum.
8 mei De Voorhof 19:30 - 22:30 uur, 1e repetitie met solisten, voor jubileumconcert.
3 juni De Voorhof Zaterdag 9:00 - 16:00 uur. Repetitie voor jubileumconcert, met solisten.
17 juni De Voorhof Zaterdag 9:00 - 13:00 uur. Repetitie voor jubileumconcert, met solisten.
26 juni De Oude Kerk Repetitie voor jubileumconcert, met solisten.
30 juni De Oude Kerk Jubileumconcert: I Lombardi (voor de pauze) en De Bruid In De Rechtszaal (na de pauze).
3 juli De Voorhof Laatste repetitie voor de zomervakantie
7 augustus De Voorhof Eerste repetitie na de vakantie
10 september Voorburg, Theater Ludens Concert voor de Zonnebloem, zondagmiddag, in Theater Ludens, Burg. Feithplein 95, 2273BW Voorburg.
4 oktober Voorburg, De Mantel Klein concert, woensdag 14:30, Woonzorgcentrum "De Mantel", Klaverweide 54, 2272BV Voorburg.
16 oktober De Voorhof Geen repetitie vanwege afspraak dirigent elders.
17 december Leidschendam, Duivenvoorde Kerstconcert, zondagmiddag, Woonzorgcentrum Stichting Duivenvoorde, Duivenvoorde 262, 2261AN Leidschendam.
18 december Voorburg, Oude Kerk Kerstconcert met samenzang.
19 december Leidschendam, Antoniushove Kerstconcert, dinsdagmiddag, HMC Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1, 2262BA Leidschendam.