Repetities


Het Voorburgs Operakoor repeteert elke maandagavond van 19.45-22.15 uur in de Voorhof naast de Oude Kerk, Herenstraat, Voorburg*. Tussendoor is er een koffie/thee pauze.

Elke eerste maandag van de maand is er na afloop van de repetitie een gezellig samenzijn met een hapje en drankje.

Wij nodigen u/je van harte uit om mee te doen? Kom vrijblijvend een keertje kijken of een aantal keren meedoen.

Kunt u onverwachts een repetitie niet bijwonen, dan wordt u verzocht dit via e-mail te melden aan Tiny Becht.

Voor meer informatie of vragen, mail naar voorburgsoperakoor@gmail.com.


* Zie de website van de Oude Kerk voor een plattegrond en/of routebeschrijving.


Activiteitenkalender 2024:

Datum:Locatie:Activiteit:
8 januari De Voorhof Nieuwjaarsreceptie en "open podium".
19 februari De Voorhof Geen repetitie, lezing met presentatie "La Sonnambula" door leden van het UOK.
25 maart De Oude Kerk Gezamenlijke repetitie met 3 koren (onder voorbehoud, afhankelijk van besluit dirigenten).
1 april De Voorhof 2e Paasdag, extra repetitie
8 april De Oude Kerk Door omstandigheden is de Voorhof niet beschikbaar, de repetitie is in de kerk.
10 april Utrecht, Johannescentrum Woensdag, 19:00 uur, gezamenlijke repetitie "La Sonnambula" met orkest.
12 april Utrecht, Johannescentrum Vrijdag, 19:00 uur, generale repetitie "La Sonnambula".
14 april Utrecht, Tivoli Vredenburg Zondag, 15:00 uur, concertante uitvoering "La Sonnambula".
15 april De Voorhof Geen repetitie wegens concertverplichtingen van de dirigent elders.
29 april De Voorhof Geen repetitie, wel Algemene Leden Vergadering.
20 mei De Voorhof 2e pinksterdag, generale repetitie voor concert van 26 mei.
26 mei Voorburg, WZH Het Anker Klein concert, zondag 14:00, WZH Het Anker, Prinses Margrietlaan 24, 2273AG Voorburg.
29 mei Stompwijk Woensdagavond, repetitie samen met Fanfare Juliana in Stompwijk, niet alle koorleden hoeven mee te gaan.
22 juni Leidschendam, Kruisheuvelkerk Muziekfestival.
26 september Den Haag, Woonzorglocatie Landscheiding Klein concert, donderdag 14:30, Cardia locatie Landscheiding, Isabellaland 150, 2591SL Den Haag.
23 december Voorburg, Oude Kerk Kerstconcert met samenzang.